Inledning

Projektet formas tidigt, mycket tidigt, ofta innan det egentligen har startat. Det är då målen, ambitionsnivåer, tidsgränser och budgetar med mera definieras och gärna fastställs. Ett projekts förberedelser kan, om de ej är genomtänkta, vara förödande för projektet som helhet.
Några av de vanliga missar man gör inför/i ett projekt är:

- Otydliga mål
- Oklara roller, och därmed oklart ansvarstagande
- Brister i projektets upplägg, avgränsning samt struktur
- Fel eller omedveten strategi och angreppssätt
- Orealistisk tidsplan
- Bristande förankring och hänsyn till omvärldens uppfattningar (behov)
- Svag projektledning

Att analysera ett projekts förutsättningar är ofta ett underskattat hjälpmedel. Därför har vi försökt att samla några av de hjälpmedel som vi anser viktigast när man befinner sig i ett projekts idé- och inledningsfas.


Alla projekt är olika. Alla projekt kräver flexibilitet och alla projekt har specifika förutsättningar. Vi har haft för avsikt att skapa en konkret och lättförståelig hemsida där man kan få hjälp för att på bästa sätt vara förberedd innan man startar sitt projekt. Det har varit vår intention att utforma hemsidan på ett sätt som gör att Du som läsare får vägledning i att ställa rätt frågor snarare än att vi regelrätt presenterar svar. Det är vår förhoppning att projektledare och projektdeltagare ska kunna dra nytta av det material och de konkreta verktyg vi har samlat här under den gemensamma rubriceringen ”projektförberedelser”.

Max Hansson, Johanna Larsson, Louise Ljung,
Emma Rygeilski och Eyrun Thorhallsdottir,
Kulturverkstan 2004.

Källor

Projektförberedelser
Målformulering
Projektplanering
Personal och bemanning
Organisation
Ekonomi
Förstudie
Ladda ner vår handbok

klicka på de fetstilade orden i texterna så får du mer information, bilder och praktiska verktyg.