Kommunikation handlar om interaktion mellan människor.
Det krävs en sändare och en mottagare. Man hämtar informartion,
sprider budskap eller kanske bara skapar social kväm.
All mänsklig kontakt innehåller kommunikation, både medveten och omedveten.