En verkstad med möjligheter
Här ska dina idéer kunna ta form. Målsättningen är att ge
unga människor i Trollhättan tillgång till den digitala
teknikens möjligheter och hjälp att nå ut med sina budskap
och berättelser, till exempel genom webbsidor, fanzins,
bilder, texter och andra uttrycksmedel.

Våra lokaler på Magasin 15 kommer inledningsvis att ha
två digitala arbetsplatser i Macmiljö, för webb-, bild- och
trycksaksproduktion. Vi har även en fast internetuppkoppling
och erbjuder kurser och därefter viss handledning för att du
ska kunna genomföra det du förutsatt dig.

Verkstan är en del av Medieverkstäderna i Västra
Götaland. En infrastruktur som byggs upp på initiativ av
Nätverkstan i Göteborg. Övriga orter där medieverkstäder
planeras, med något skiftande inriktning, är Dalsland (Dals
Långed), Gerlesborg, Skövde och Borås.

Verkstan är öppen för enskilda och föreningar men inte
för kommersiella uppdrag. I uppstartningsskedet kommer vi
inte att ta ut några medlemsavgifter.

Verkstan finns på Magasin 15 som är ett kulturhus
för ungdomar som drivs av Trollhättans kommun. I huset
finns även en videoverkstad, replokaler, inpelningsstudio,
scen och ett café som har öppet alla dagar utom lördagar.
Hit kan ungdomar komma om de vill skapa en meningsfull
fritid.

I verkstan finns möjligheter att utforma:
affisher, cd-omslag, tidskrifter, fanzins, webbsidor, bilder.

Du kan även:
surfa, skriva, e-posta.

Om du är intresserad av att lära dig mer om något så ordnar vi gärna kurser.

Här kan du ladda ner KROCK nummer ett.
(552 K)

Sidan senast uppdaterad 02.05.12