Här finns bara min rapport

 

 
Sammanfattning

"Man skall aldrig underskatta makthierarkierna i konstvärlden, det finns någon som är beroende av dem"
Summary
 

 

SJÄLV ÄR BÄSTE DRÄNG
av Kajsa Frostensson