Rapporten 2001

"A part of Carin Sj- Greenwood "

Jag bjuder in alla att leta sig fram i det material som bildar en del av mig.

I invite all to search through this material that is a part of me.