Under våren har Kulturverkstans första kull gjort sin fjärde och avslutande praktik.

Jag har varit på Världskulturmuseet i Göteborg, där jag arbetat med research inför olika utställningsprojekt.

Åsa Tollbom och Victoria Trygg haft samma praktikplats, men arbetat med olika uppgifter och haft olika

handledare. Vi har valt att skriva var sin del i en gemensam

rapport som går att ladda hem här i PDF-format.

 

Världskulturmuseet blir aldrig färdigt - ett museum i ständig utveckling