Välkommen till ROTs hemsida

Rot är ett nätverk som arbetar för kultur i skiftande
former, som Teater, musik, dans eller andra evenemang
som anknyter till kulturverksamhet.

Rots mål är att bygga upp ett kontaktnät för att hjälpa
och uppmuntra kulturprojekt i Göteborg. Genom att
medlemmar åtar sig att leda projekt i föreningens
namn kan vi ge stöd via kunskap, kontakter eller
administrativ sponsring.

Här kan ni hitta information om tidigare eller kommande projekt.

Ni kan också skriva in er i våran E-post lista.

Kontakt: rot@sorl.net

Hem
Plank
Kontakta Rot
Bli medlem
På gång
Stadgar
Länkar